Hansson Erhverv udlejer erhvervslokaler i Sønderborg og Broager

Hvem vi er og hvad vi arbejder efter

Hansson Erhverv er en lokalforankret udlejningsvirksomhed, der kun udlejer erhvervlokaler i egne bygninger. Virksomheden blev grundlagt i 1979, men vores passion for bygninger går flere generationer tilbage.

Nanna Vestskov Hansson har siden 2008 været en del af Hansson Erhverv og overtog virksomheden i forbindelse med generationskifte i 2015. Nanna er uddannet Serviceøkonom, Reserve Officer i Hæren og har i en årrække været ansat som indkøber ved A.P. Møller Mærsk.

Mads Vestskov Hansson er startet i virksomheden i 2019 og er gift med Nanna. Mads har været ansat 20 år i politiet, heraf de sidste 8 år som leder af forskellige afdelinger, hvor der ud over personaleledelse har været stor fokus på projektledelse, virksomhedsledelse og optimering af driften gennem LEAN processer.

Grundlæggeren af virksomheden Per Gran Hansson, drev i 25 år arkitektvirksomheden Blaavand og Hansson A/S, og opbyggede sideløbende hermed ejendomsporteføljen, som i dag er grundlaget for Hansson Erhverv. Per er uddannet tømrer og Bygningskonstruktør BTH. Per er i dag tilknyttet virksomheden som konsulent.

 

Værdigrundlag

Hos Hansson Erhverv bygger vi på troværdighed, hvor en aftale er en aftale og hvor der ikke skal herske tvivl om vores ansvarsbevidsthed.

Faglighed og seriøsitet er vigtige parametre for at sikre vores lejere de bedste vilkår. Klare, enkle og overskuelige aftaler er grundlaget for et godt samarbejde.

Vi er stolte af, når det lykkes at matche de rette lokaler til vores kunder. Ofte kræver et nyt lejeforhold en ombygning, som vi foretager inden lejer flytter ind.

Den fornemmeste opgave vores lokaler tjener lejer er, at sikre lejers videre vækst og trivsel. Vores motto er - Vi samler på glade lejere.

 

Projekt Zero og CSR

Hansson Erhverv er ZEROcompany

Hos Hansson Erhverv går vi op i klimaet og når det er muligt investerer vi i energirigtige løsninger.

Som lokal forankret virksomhed er det helt naturligt at støtte op omkring Project Zero, der aktivt arbejder for visionen om et CO2- neutralt Sønderborg i 2029. Hver gang en installation, hvad enten det er belysning eller varme, skal udskiftes eller der sker ny-udlejning, kigger vi sammen med fag-teknikerne på, hvilke energirenoveringer der er økonomisk rentable.

I takt med at teknologien bliver bedre og priserne lavere, sker der en større og større konvertering til energisparende løsninger. Det er en spændende on-going process, der aldrig slutter.

Ud over vores eget fokus på udledningen af CO2 hjælper vi også vores lejere med viden og kontakt, så vi i fællesskab kan skåne klimaet for unødig ressourcespild.

Vores systematiske arbejde gør, at vi løbende energirenovere hvor det er muligt, både teknisk og økonomisk.

  • På Grundtvigs allé 175 blev belysningsanlægget til 460kvm ud af ejendommens 966kvm energirenovere i efteråret 2017. Med en reduktion på 20-25% på elregningen.

 

  • På Grundtvigs allé 181 blev det gamle varmeanlæg udskiftet med to nye vejrkompenserende fjernvarmeunits medio 2017. Udover den samfundsøkonomiske fordel i at vælge fjernvarme, ligger der også en teknisk opgradering i anlægget, der gør det endnu mere energieffektivt i forhold til tidligere anlæg.

CSR

I forlængelse af vores værdigrundlag, er det en naturlig beslutning for os, at vi har valgt at CSR skal spille en større og større rolle.

Vi ønsker aktivt at deltage i vores omkringliggende samfund.

Vi påtager os frivilligt et ansvar, og arbejder løbende med at forbedre virksomhedens klima-, miljø- og arbejdsmæssige forhold.

Vi er i en branche der inddirekte og direkte forbruger enorme energiressourcer, og det er derfor naturligt at bidrage hvor det er muligt både for klimaet og vores medmennesker. Det gøres i hverdagen via vores interne retningslinier, samt når det er muligt tilbyder vi et skrivebord til studerende der ønske et praktikforløb, og igennem forskellige forløb og ordninger for borger, som er i ledighed eller har særlige behov.

Sundhed og trivsel som medarbejder. Som virksomhed deltager vi årligt ved lokale arrangementer og har blandt andet igennem den seneste årrække deltaget i Firmakaproning Sønderborg med gode resultater. Foredrag, uddannelsesforløb og sundhed prioriteres højt for at sikre et spændende og fagligt miljø, der har fokus på det hele menneske med gode muligheder for livslang læring..

Fra fremvisning til indflytning
Det er vigtigt at jeres nye lokaler passer til jeres behov nu og i fremtiden. Vi tilbyder derfor altid at tilrette lokalerne, så I får de perfekte rammer, der gør at I kan fokusere på det der giver værdi for jer.
Fremvisning
Fremvisning
Efter den indledende kontakt, fremvises potentielle lokaler i og omkring Sønderborg
Rådgivning
Rådgivning
Igennem dialog klarlægges evt. behov for tilretning af lejemålet og der udarbejdes tilbud og indretningsforslag
Kontrakt
Kontrakt
Når de endelige vilkår er klarlagt udarbejdes lejekontrakten, som underskrives af begge parter
Ombygning
Ombygning
I den sidste fase inden indflytningen, klargøres lokalerne med de forandringer der måtte være aftalt
udtaler Anders Westermann, medejer af Fysio Sønderborg
Fra kontorlokale til moderne klinik med fokus på kundernes særlige behov.
”Hansson Erhverv forstod vores behov og indrettede 480kvm efter vores ønsker. Det betyder at vi i dag kan tilbyde kunderne og medarbejdere flotte og funktionelle kliniklokaler med tilhørende træningsfaciliteter”
udtaler Anders Westermann, medejer af Fysio Sønderborg
Udtaler tidligere lejer af hal 6 på Ellegårdsvej
Tidligere lejer af hal 6 på Ellegårdsvej 2016-2019
¨Vi har kun godt at sige om vores tid som lejer hos Hansson erhverv¨
Udtaler tidligere lejer af hal 6 på Ellegårdsvej
Få besked når der er nye lejemål
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt nyheder omkring markedet, nye lejemål og projekter.