Vores bæredygtighed

- Vi vil gå forrest for en grøn branche

Verdensmål og bæredygtighed

FNs verdensmål

I forlængelse af vores værdigrundlag, er det en naturlig beslutning for os, at CSR skal spille en større og større rolle. Vi bakker op om FN’s 17 verdensmål, men som virksomhed har vi ikke mulighed for at påvirke samtlige, hvorfor vi har analyseret os frem til følgende mål, som vi arbejder med til hverdag.

 

              FN4.png        FN7.png        FN9.png

              FN11.png        FN12.png        FN17.png

4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles mulighed for livslang læring. HanssonErhverv tager hvert år 1-2 praktikanter ind, uden krav til uddannelse eller i forbindelse med ledighed. Vi ønsker at give praktikanterne mulighed for at prøve kræfter med branchen, hvor de selv får mulighed for at vælge specifikke punkter som de kan dykke dybere ned i, uanset om det er markedsføring, økonomi eller noget helt tredje. Derudover kan vi videregive vores viden og kompetencer inden for bæredygtighed til praktikanter, som kan viderebringe det i deres kommende arbejdsliv.

 

7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris – 7.1: Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris. Hos HanssonErhverv tænker vi meget over hvad der er mest fordelagtigt for miljøet, når det kommer til belysning, opvarmning og materialer til nybyggeri eller forbedringer af eksisterende lejemål. Bæredygtig omlægning af lejemål kan være en bekostelig affære, som ikke alle lejere er villige til at investere i, hvorfor vi tilbyder at finansiere dette, således at de også kan blive en del af vores bæredygtige vision.

 

9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation – 9.4: Inden 2030, skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet. Vi er meget bevidste om ikke at smide ressourcer ud, men derimod prøver vi at genanvende stort set alle de ressourcer vi har til rådighed. Samtidig forsøger vi så vidt muligt at fremtidssikre vores bygninger, så de kan anvendes til flere typer af lejere. På den måde undgår vi at skulle lave for meget om eller bygge nyt, hver gang der skal en ny lejer ind.

 

11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige – 11.a.: Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning. Vi ønsker hos HanssonErhverv at være med til at skabe udvikling og kan der være mulighed for at skabe forretning, der kan skærpe relationer mellem by, opland og landdistrikter, går vi gerne med i byggeprojekter som understøtter disse.

 

12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer – 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Vi er bevidste om hvad vi bruger af produkter og materialer og genbruger det som der er mulighed for at genbruge, lige fra gulv til tagrender. Vi forsøger at gøre vores bedste for at der kun indkøbes de nødvendige materialer, således at vi kun køber det som rent faktisk anvendes.

 

17: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene. Vi er i en position og af en størrelse, hvor vi kun kan have en begrænset effekt på bæredygtighed. Derfor er det både nødvendigt og en ambition for os, at vi kan samarbejde og styrke vores partnerskaber med andre lokale virksomheder og organisationer, således at vi kan ændre kulturen og skabe bæredygtighed.

Samarbejde og tiltag

 

Vi påtager os frivilligt et ansvar, og arbejder løbende med at forbedre virksomhedens klima-, miljø- og arbejdsmæssige forhold.

Vi er i en branche der indirekte og direkte forbruger enorme energiressourcer, og det er derfor naturligt at bidrage hvor det er muligt både for klimaet og vores medmennesker.

Som virksomhed tager vi hvert år 1-2 praktikanter fra områdets videregående uddannelser, for at støtte op om deres uddannelse og dele viden om vores virksomhed og ejendomsbranchen. Vi har af flere omgange holdt oplæg for blandt andet kommende finansøkonomer og byggekoordinatorer omkring vores måde at gribe dagligdagens opgaver an og hvordan vi arbejder med bæredygtighed på.

Vi deltager årligt ved lokale arrangementer og har blandt andet igennem den seneste årrække deltaget i Firmakaproning Sønderborg med gode resultater. Foredrag, uddannelsesforløb og sundhed prioriteres højt for at sikre et spændende og fagligt miljø, der har fokus på det hele menneske med gode muligheder for livslang læring...

Virksomheden har en 100% ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Som lokal forankret virksomhed er det helt naturligt at støtte op omkring ProjectZero, der aktivt arbejder for visionen om et CO2- neutralt Sønderborg i 2029. Hver gang en installation, hvad enten det er belysning eller varme, skal udskiftes eller der sker ny-udlejning, kigger vi sammen med fag-teknikerne på, hvilke energirenoveringer der er økonomisk rentable. Dette har betydet at HanssonErhverv er en del af ZEROcompany.

 

I takt med at teknologien bliver bedre og priserne lavere, sker der en større og større konvertering til energisparende løsninger. Det er en spændende on-going process, der aldrig slutter.

Ud over vores eget fokus på udledningen af CO2 hjælper vi også vores lejere med viden og kontakt, så vi i fællesskab kan skåne klimaet for unødig ressourcespild.

Vores systematiske arbejde gør, at vi løbende energirenoverer hvor det er muligt, både teknisk og økonomisk.

  • På Grundtvigs allé 175 blev belysningsanlægget til 460kvm ud af ejendommens 966kvm energirenovere i efteråret 2017. Med en reduktion på 20-25% på elregningen. 
  • På Grundtvigs allé 181 blev det gamle varmeanlæg udskiftet med to nye vejrkompenserende fjernvarmeunits medio 2017. Udover den samfundsøkonomiske fordel i at vælge fjernvarme, ligger der også en teknisk opgradering i anlægget, der gør det endnu mere energieffektivt i forhold til tidligere anlæg. For hver lejer er det vigtigt at kunne følge sit eget forbrug, så evt. spare tiltag kan følges nøje.

 

Certificeringer og bæredygtigt byggeri

 

Nanna og Mads er begge certificerede konsulenter inden for Svanemærket byggeri og rådgiver til bæredygtigt byggeri v. Molio.
Gennem certificeringerne har de teoretisk og praktisk viden om hvordan bygninger, indeklima og andre faktorer har en afgørende rolle for vores effektivitet og velvære på arbejdspladsen.

HanssonErhverv er i efteråret 2021 gået i gang med et byggeri på Ingolf Nielsens Vej 14A. Byggeriet skal certificeres efter DGNB-standarten, hvor der som ved FN's verdensmål er fokus på miljø, økonomi og social, men også på teknisk- og proceskvalitet. Bygningen bliver den første erhvervsbygning med DGNB-certificering i Sønderborg og pt. er den sammen med 10 andre bygninger i DK de første inden for produktions segmentet til at blive certificeret.

Ved årsskiftet 2022/2023 er HanssonErhverv gået igang med endnu et ambulance byggeri på Ingolf Nielsens vej til RegionSyd, der også skal certificeres efter DGNB-standarten.

I sommeren 2023 blev Nanna uddannet DGNB konsulent, og vi har nu bemyndigelse til at arbejde dokumentation til 3. parts verificering af vores projekter.

 

 

 

Fra fremvisning til indflytning
Det er vigtigt at jeres nye lokaler passer til jeres behov nu og i fremtiden. Vi tilbyder derfor altid at tilrette lokalerne, så I får de perfekte rammer, der gør at I kan fokusere på det der giver værdi for jer.
Fremvisning
Fremvisning
Efter den indledende kontakt, fremvises potentielle lokaler i og omkring Sønderborg
Rådgivning
Rådgivning
Igennem dialog klarlægges evt. behov for tilretning af lejemålet og der udarbejdes tilbud og indretningsforslag
Kontrakt
Kontrakt
Når de endelige vilkår er klarlagt udarbejdes lejekontrakten, som underskrives af begge parter
Ombygning
Ombygning
I den sidste fase inden indflytningen, klargøres lokalerne med de forandringer der måtte være aftalt
udtaler Anders Westermann, medejer af Fysio Sønderborg
Fra kontorlokale til moderne klinik med fokus på kundernes særlige behov.
”Hansson Erhverv forstod vores behov og indrettede 480kvm efter vores ønsker. Det betyder at vi i dag kan tilbyde kunderne og medarbejdere flotte og funktionelle kliniklokaler med tilhørende træningsfaciliteter”
udtaler Anders Westermann, medejer af Fysio Sønderborg
Tidligere lejer af hal 6 på Ellegårdsvej 2016-2019
¨Vi har kun godt at sige om vores tid som lejer hos Hansson erhverv¨ Det er kun fordi vores projekt er afsluttet, at vi må forlade lejemålet. Næste gang vi får et behov for lager og produktionsplads vender vi tilbage. Mere regulære og funktionelle haller skal man lede længe efter
Udtaler tidligere lejer af hal 6 på Ellegårdvej i perioden 2017-2019
Få besked når der er nye lejemål
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt nyheder omkring markedet, nye lejemål og projekter.